top of page

om mig

Jag har alltid varit en tänkare, en funderare och, om man så vill, en analyserande människa. Processen i att sammanfatta och koncentrera existentiella reflektioner till sångtexter och konst är i allra högsta grad en form av kommunikation.

En kommunikation utan tid. Och detta intresserar mig.

Kommunikationen som sker över tid, genom tid, oavsett tid, kultur eller gränsdragningar. De tankar och känslor som förenar oss, som människor; de existentiella och eviga frågorna. Och här, i denna inkännande och lyssnande process, känner jag mig hemma.

Som sångerska, artist, musiker, kyrkomusiker och kördirigent har den franska musiken - från Poulenc till Piaf - alltid berört mig på ett alldeles särskilt sätt, men det var först häromåret som den starka och pockande känslan kom över mig att nu...

nu är det dags att uttrycka mina egna melodier och klanger. Och när orden kom, så kom dom på franska! En så oväntad och spännande vändning i mitt musikaliska yrkesliv; att skriva sånger på franska - chansons.

I mitt övriga konstnärskap använder jag mig av det material som känns mest 'talande' beroende på vad som ska sägas, samtalas om, kommuniceras; plåt, speglar, duk, färg, betong, objekt mm. Och ljuset, det fundamentala ljuset, är högst centralt i allt mitt arbete och jag använder mig av platsens ljus, ljussätter, använder ofta speglar för att locka in det oväntade, kanske locka till tankar om

och upplevelser av att allt inte är som det synes vara... kanske finns det mer, annat.

Även valet av plats är grundläggande, detta gäller både för konserter, föreställningar och utställningar; en målning eller installation samtalar med det rum, den yta, där den placeras. Det behöver 'stämma', annars kommer ingen av 'samtalsparterna' till sin rätt.

Och detta är något som går som en röd tråd genom allt mitt konstnärskap; att skapa en helhet genom placering, ljus, scenografi, musik, ord, form, färg, kontrast och balans - jag skapar rum i rummet i en ödmjuk förhoppning om en helhetsupplevelse; att som åhörare eller betraktare bjudas in i en värld, i ett samtal, bjudas in till igenkänning och därmed... beröras.

Välkommen!
Susanne Segerholm

 

bottom of page