MUSIK - sånger på franska/chansons

CHAQUE FEUILLE

Text & musik Susanne Segerholm

Producerad av Strängnäs kommun i samband med Klimatveckan 2020

konserter

2021

juli

TRÄDGÅRDSTURNÉN SÖRMLAND 2021

Mariefred - Dunker - Vadsbro

8 augusti kl 18
Haga kyrka Sigtuna

ÉGOÎSTES

Text & musik Susanne Segerholm

Producerad av Strängnäs kommun i samband med Klimatveckan 2020

OUI, C'EST COMME ÇA

Text & musik Susanne Segerholm

Producerad av Strängnäs kommun i samband med Klimatveckan 2020

CHAQUE FEUILLE

Texte & musique Susanne Segerholm

Les battements de mon coeur, les pulsations de mon sang

Qui résonnent profondément dans mon corps

Le rythme de chaque respiration

Est un rythme global qui fait danser tout le monde

Les battements des ailes du papillon

On dit, c'est vrai, peuvent créer l'ouragan

Chaque battement des ailes du papillon

​Génère des ondes, des ondes globales

Chaque feuille qui meurt

Chaque feuille qui tombe à terre

Chaque pensée que je pense

Est une force immense

Et les actes de mes mains, de mes pieds et surtout

Chaque choix que je fais provoque des mouvements

Et toute l'énergie que je donne dans la vie

Engendre une mélodie que chante partout

Qui chante partout, cette chansons est différente

Parce qu'elle manque de phrases, oui, elle manque de mots

Mais les mots sont connus de tous les animaux

L'énergie, c'est la langue, la langue éternelle

Chaque feuille qui meurt

Chaque feuille qui tombe à terre

Chaque pensée que je pense

Est une force immense

Tout le monde doit danser

Il faut danser tous ensemble

Il faut changer tous les hommes

Pour l'avenir... l'energie c'est tout

Chaque feuille qui meurt

Chaque feuille qui tombe à terre

Chaque pensée que je pense

Est une force immense

...l'energie c'est tout

Varje löv

Svensk översättning

Mitt hjärtas slag, mitt blods puls

Som slår djupt i min kropp

Varje andetags rytm

Är en global rytm, som får hela världen att dansa

Fjärilens vingslag

Säger man, det är sant, kan orsaka orkanen

Varje slag av fjärilens vingar

Ger vågor, globala vågor

Varje löv som dör

Varje löv som faller till marken

Varje tanke jag tänker

Är en enorm kraft

Mina händers gärningar, mina fötters och särskilt

Varje val jag gör orsakar rörelse

Och all energi som jag ger i livet 

Skapar en melodi som sjunger överallt

 

Som sjunger överallt, denna sång är annorlunda

För den saknar meningar, ja, den saknar ord

Men orden är kända av alla djur

Energin är språket, det eviga språket

 

Hela världen måste dansa

Alla måste dansa tillsammans

Alla behöver förändras

För framtiden... allt är energi

Varje löv som dör

Varje löv som faller till marken

Varje tanke jag tänker

Är en enorm kraft

... allt är energi

  • YouTube
  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon

KONTAKT  +46 (0)706 19 16 11   susannesegerholm@gmail.com                                                                                © 2020 Susanne Segerholm